• تهران مرکز رشد و نوآوری دانشگاه علوم و تحقیقات واحد 48 و 49 و ساختمان هرباریوم
  • aminjafari18@gmail.com

متخصصان ما

علی کریمی

علی کریمی

موسس
سحر ابراهیمی

سحر ابراهیمی

مدیر تیم
بهاره کرمی

بهاره کرمی

توسعه دهنده موبایل
شهاب رفیعی

شهاب رفیعی

مدیر بازاریابی
ماندانا رضایی

ماندانا رضایی

توسعه دهنده موبایل
سروش اسفندیاری

سروش اسفندیاری

پشتیبانی
وحید مرادی

وحید مرادی

طراح UX/UI
رکسانا موحدی

رکسانا موحدی

توسعه دهنده وب